Spis treści

16 sierpnia 20234 min.
Michał Winciorek
Michał Winciorek
Aktualizacja wpisu: 28 sierpnia 2023

ERS – co to jest i jak obliczyć?

ERS – co to jest i jak obliczyć?

ERS to jeden z najważniejszych wskaźników stosowanych do pomiaru skuteczności działań firmy – znajomość części przychodów zużywanej na koszty pozwala lepiej planować finanse przedsiębiorstwa.

Z tego artykułu dowiesz się:

ERS – definicja

Efektywny udział (kosztów) w przychodach, znany jako Effective Revenue Share (ERS), to wskaźnik finansowy używany do mierzenia, jaka część przychodów jest zużywana na konkretny koszt lub zestaw kosztów. W kontekście biznesowym ERS jest często stosowany do oceny, jak duża część przychodów firmy jest przeznaczana na określone koszty, takie jak koszty sprzedaży, marketingu czy wynagrodzeń pracowników. Wzór na ERS to:

ERS = Koszty / Przychody * 100%

Gdzie:

 • Koszty to wartość kosztu lub zestawu kosztów, które chcesz zanalizować np. koszt działań marketingowych
 • Przychody – to całkowite przychody osiągnięte np. w danym kanale marketingowe, czy przez wszystkie działania marketingowe

ERS (Effective Revenue Share) to wskaźnik przedstawiający stosunek konkretnych kosztów do przychodów firmy, działu lub projektu.

Definicja ERS.

Wyniki ERS można interpretować na trzy sposoby. Jeśli są wysokie, oznacza to, że znacząca część przychodów jest przeznaczana na konkretny koszt. W zależności od rodzaju kosztu może to być powód do niepokoju. Na przykład, jeśli koszty marketingu są bardzo wysokie w porównaniu z przychodami, może to sugerować nieskuteczną strategię marketingową.

Niski ERS wskazuje, że niewielka część przychodów jest przeznaczana na konkretny koszt. W kontekście kosztów operacyjnych niski ERS może sugerować wydajność operacyjną. Jeśli ERS firmy znacząco się zmienia z czasem, może to wskazywać na zmiany w strukturze kosztów lub efektywności operacyjnej. Warto zastanowić się, co może być przyczyną takich zmian. Warto również porównywać ERS z branżowymi wskaźnikami dla podobnych firm lub z historycznymi danymi firmy, aby lepiej zrozumieć, jak konkretny koszt wpływa na ogólną wydajność finansową firmy.

Przypadki użycia ERS

Efektywny udział (kosztów) w przychodach, czyli Effective Revenue Share (ERS), jest wskaźnikiem, który może być stosowany w różnych kontekstach w celu zrozumienia, jak określone koszty wpływają na ogólną wydajność finansową firmy. Oto kilka przykładów użycia ERS:

 • Stosuje się je w sprawdzaniu, jaką część przychodów pochłaniają koszty sprzedaży, aby zrozumieć, czy jej strategia cenowa i koszty dostaw są optymalne.
 • Firma może używać ERS, aby ocenić, czy inwestycje w marketing przynoszą oczekiwane wyniki w kontekście generowanych przychodów.
 • ERS pomaga zrozumieć, jak koszty wynagrodzeń pracowników wpływają na ogólną rentowność. To może pomóc w podejmowaniu decyzji dotyczących zatrudnienia, podwyżek lub bonusów.
 • Dla firm technologicznych lub znacznie inwestujących w technologię analiza ERS może pomóc zrozumieć, czy inwestycje przekładają się na zwiększone przychody.
 • Analiza ERS może pomóc zrozumieć, czy koszty operacyjne są optymalne w stosunku do generowanych przychodów.
 • Dla firm produkcyjnych analiza ERS dotycząca kosztów surowców może pomóc w zrozumieniu wpływu cen surowców na marże i rentowność.
 • ERS można stosować w celu porównania swojej wydajności z konkurencją. Jeśli Twoja firma ma znacznie wyższy ERS w odniesieniu do pewnych kosztów niż konkurencyjne firmy, może to być sygnałem, że istnieją obszary wymagające optymalizacji.
 • Analiza ERS może pomóc w zrozumieniu, czy strategie cenowe są skuteczne w kontekście kosztów i czy przynoszą oczekiwane marże.
 • ERS może być używany do oceny, czy relacje z konkretnymi dostawcami są korzystne dla firmy z punktu widzenia kosztów w stosunku do wartości dodanej.
 • Przy tworzeniu prognoz budżetowych ERS może pomóc firmom w zrozumieniu, które koszty mogą rosnąć w stosunku do oczekiwanych przychodów.

Mądrze stosowane ERS jest potężnym narzędziem, które pomaga organizacjom zrozumieć, gdzie mogą wystąpić niespodziewane koszty i jakie decyzje mogą pomóc w optymalizacji rentowności.

Elementy zwiększające ERS

Zwiększenie ERS jest często wynikiem kombinacji różnych czynników. Kiedy koszty rosną szybciej niż przychody, ERS będzie się zwiększać. Zwiększenie kosztów operacyjnych, takich jak wynagrodzenia, najem czy koszty administracyjne, może przyczynić się do wzrostu ERS. Jednak nie tylko one mogą wpłynąć na ERS. Wzrost kosztów zakupów, zwłaszcza w sektorach o wysokich cenach surowców, też może wpłynąć na wskaźnik.

Inwestycje marketingowe, które nie przynoszą oczekiwanych wyników, mogą również podnieść ERS, ponieważ koszty marketingu mogą rosnąć, nie przekładając się jednocześnie na wzrost przychodów. W niektórych przypadkach nieodpowiednie zarządzanie zapasami, prowadzące do nadmiernego magazynowania i związanych z tym kosztów, może również wpłynąć na wzrost ERS.

Zewnętrzne czynniki, takie jak zmieniające się warunki rynkowe, wzrost cen surowców czy nieprzewidziane wydarzenia mogące wpłynąć na koszty operacyjne, także mogą podnieść wskaźnik. Ponadto nieodpowiednia strategia cenowa, która prowadzi do niższych cen sprzedaży bez jednoczesnej redukcji kosztów, może zwiększyć ERS.

Niekiedy decyzje strategiczne, takie jak ekspansja czy wchodzenie na nowe rynki bez odpowiedniej analizy i przygotowania, mogą prowadzić do wzrostu kosztów szybszego niż przychodów. Wreszcie brak innowacji i niechęć do dostosowywania się do zmieniających się warunków rynkowych mogą sprawić, że firma stanie się mniej konkurencyjna, prowadząc do wzrostu kosztów w stosunku do przychodów.

Zmniejszanie ERS

ERS można zmniejszyć poprzez szereg strategii. Jednym ze sposobów jest poprawa efektywności operacyjnej, co może obejmować automatyzację procesów, lepszą organizację pracy czy wprowadzenie nowych technologii. Zmniejszenie kosztów zakupów również jest kluczowe. W kontekście kosztów zatrudnienia nie chodzi tylko o zmniejszenie liczby pracowników, ale bardziej o lepsze szkolenie, automatyzację pewnych zadań czy nawet outsourcing pewnych funkcji.

Jeśli koszty marketingu stanowią znaczącą część ERS, warto dokładnie ocenić, które działania marketingowe dają najlepszy zwrot z inwestycji i skupić się na nich. Z drugiej strony zwiększenie przychodów, choćby poprzez wprowadzenie nowych produktów czy ekspansję na nowe rynki, również obniży ERS.

Ważne jest też regularne przeglądanie i analizowanie procesów biznesowych w celu identyfikacji obszarów do optymalizacji. Optymalizacja poziomów zapasów i lepsze zarządzanie nimi również mogą obniżać koszty związane z magazynowaniem i zmarnowanymi surowcami. Współpraca z dostawcami i partnerami również jest ważna; regularne przeglądy umów i kontraktów mogą pomóc w identyfikacji możliwości oszczędności.

W wielu firmach, zwłaszcza produkcyjnych, ważna jest również minimalizacja marnotrawstwa. Inwestowanie w technologie energooszczędne lub inne innowacyjne rozwiązania może prowadzić do znaczących oszczędności w dłuższym okresie. Zachęcanie pracowników do myślenia innowacyjnego i zgłaszania pomysłów na poprawę procesów, produktów czy usług jest równie kluczowe.

FAQ

Formularz kontaktowy

Rozwijaj swoją markę

dzięki współpracy z Cyrek Digital
Wyślij zapytanie
Pola wymagane
Michał Winciorek
Michał Winciorek
Head of Performance Marketing

W Cyrek Digital czuwam nad całym działem Performance Marketing, pilnując by każdy członek zespołu dawał z siebie 110%. Od 10 lat pracuje w marketingu. Jestem związany przede wszystkim z kampaniami Google Ads i szeroko pojętą usługą PPC. Zajmuje się także przygotowywaniem strategii reklamowych i zarządzaniem projektami marketingowymi.

zobacz artykuły
Skontaktuj się ze mną
Masz pytania? Napisz do mnie.
Oceń tekst
Średnia ocena: artykuł nieoceniony. 0

Być może zainteresują Cię:

Mapa strony
© 2010 - 2024 Cyrek Digital. All rights reserved.