Spis treści

14 sierpnia 20237 min.
Michał Winciorek
Michał Winciorek
Aktualizacja wpisu: 12 września 2023

Ile kosztuje Google Ads?

Ile kosztuje Google Ads?

Google Ads, jeśli są odpowiednio skonfigurowane i używane, pozwalają szybko zaistnieć w Internecie. Trzeba jednak pamiętać, że koszty kampanii Google Ads mogą różnić się w zależności od celów kampanii oraz Twojego budżetu.

Z tego artykułu dowiesz się:

Koszty Google Ads

Google Ads, wcześniej znane jako Google AdWords, to system reklamowy stworzony przez Google, który umożliwia firmom promowanie produktów lub usług w wynikach wyszukiwania Google, na stronach internetowych współpracujących z Google, a także na platformie YouTube. Koszty związane z Google Ads są zróżnicowane i zależą od wybranego modelu płatności: kosztu za kliknięcie (CPC), kosztu za tysiąc wyświetleń reklamy (CPM), kosztu za wykonanie określonej akcji (CPA) czy kosztu za wyświetlenie (CPV). Modele te są determinowane przez wiele czynników.

Google ocenia jakość reklamy na podstawie wielu czynników, takich jak zgodność z treścią strony docelowej, wskaźnik klikalności czy jakość doświadczenia użytkownika. Reklamy o wyższej jakości mogą mieć niższe koszty. Ponadto dostarcza rozległą infrastrukturę, narzędzia oraz dane analityczne, które pozwalają skutecznie docierać do potencjalnych klientów. Za korzystanie z tych usług pobierane są opłaty. Pomimo kosztów wiele firm postrzega reklamę w wyszukiwarkach jako inwestycję przynoszącą zwrot w postaci nowych klientów i zwiększonej sprzedaży.

Czynniki wpływające na koszty Google Ads

Koszty reklam w Google Ads są kształtowane przez szereg czynników. Ich zrozumienie i umiejętne zarządzanie jest kluczem do skutecznego korzystania z Google Ads oraz maksymalizacji zwrotu z inwestycji. Oto niektóre z najważniejszych elementów wpływających na ceny w Google Ads:

 • Konkurencja – wysoka konkurencja wokół określonych słów kluczowych może prowadzić do wyższych kosztów za kliknięcie (CPC). Jeśli wiele firm licytuje to samo słowo kluczowe, cena za kliknięcie reklamy może wzrosnąć.
 • Jakość reklamy (quality score) – wskaźnik ten ocenia, jak dobrze Twoja reklama, strona docelowa i słowo kluczowe pasują do siebie i do oczekiwań użytkownika. Składają się na to m.in. wskaźnik klikalności (CTR), jakość i trafność strony docelowej oraz zgodność reklamy ze słowem kluczowym. Wyższa jakość reklamy może prowadzić do niższych kosztów i lepszego pozycjonowania.
 • Budżet dzienny i ustawienia licytacji – jeśli ustawisz niski budżet dzienny, Twoja reklama może nie być wyświetlana tak często, jak byś chciał. Ustawienia licytacji, takie jak licytacja kosztu za kliknięcie (CPC) czy kosztu za konwersję (CPA) również wpłyną na wydatki.
 • Targetowanie geograficzne – reklamowanie się w pewnych regionach, zwłaszcza w dużych miastach lub konkurencyjnych rynkach, może być droższe.
 • Czas – dzień tygodnia, pora dnia oraz sezonowość mogą wpływać na koszty. Przykładowo licytacja słów kluczowych związanych z prezentami może być droższa w okresie przedświątecznym.
 • Format reklamy – reklamy tekstowe, graficzne czy wideo mogą mieć różne koszty.
 • Cena słów kluczowych – niektóre są droższe od innych z powodu dużej konkurencji lub wysokiej wartości konwersji.
 • Pozycja reklamy – licytowanie pozycji na górze strony wyników wyszukiwania może być droższe, ale prowadzi do wyższej klikalności.
 • Urządzenie – koszty mogą się różnić w zależności od tego, czy użytkownik korzysta z komputera stacjonarnego, smartfona czy tabletu.
 • Optymalizacja kampanii – regularne dostosowywanie kampanii, w tym testowanie różnych wariantów reklam, może prowadzić do lepszego wskaźnika jakości i niższych kosztów.

Wpływ kosztów Google Ads na konwersję

Koszty Google Ads i konwersja są ze sobą ściśle powiązane, ale ich wzajemne relacje są złożone. Wysokie koszty za kliknięcie (CPC) nie zawsze skutkują wysokim wskaźnikiem konwersji. Może się zdarzyć, że generujesz sporo ruchu na stronie, ale użytkownicy nie dokonują oczekiwanych działań.

Jeśli masz ograniczony budżet na Google Ads, Twoja reklama może nie pojawiać się wystarczająco często, co może prowadzić do zmniejszenia liczby konwersji. Niektóre droższe słowa kluczowe mogą przynieść lepszą konwersję, ponieważ przyciągają bardziej zaangażowanych i zdecydowanych użytkowników. Inwestycje w takie frazy mogą zwiększyć koszty, ale jednocześnie przełożyć się na wyższe konwersje.

Kolejnym czynnikiem jest optymalizacja strony docelowej. Jeśli inwestujesz w reklamę, ale Twoja strona docelowa nie jest odpowiednio zoptymalizowana, może to prowadzić do zwiększenia kosztów przy jednoczesnym spadku konwersji. Ponadto jeśli reklamy nie są dostosowane do odbiorcy, mogą przyciągać nieodpowiednich użytkowników.

Warto pamiętać, że wskaźnik konwersji jest powiązany z modelem płatności opartym na koszcie za działanie (CPA). Dzięki temu płacisz tylko wtedy, gdy użytkownik dokonuje konkretnej akcji. Jeśli kampanie CPA są dobrze skonfigurowane, mogą przynieść zwrot z inwestycji, nawet jeśli początkowe koszty są wyższe niż w przypadku innych modeli rozliczeniowych.

Strategie ustalania stawek w Google Ads

Wybór odpowiedniej strategii stawek zależy od Twoich celów biznesowych, budżetu i specyfiki kampanii. Wielu reklamodawców eksperymentuje z różnymi strategiami lub stosuje kombinację strategii w różnych kampaniach, aby znaleźć optymalne rozwiązanie dla swojego biznesu. Oto przegląd najpopularniejszych strategii stawek w Google Ads:

 • CPC (koszt za kliknięcie) – ten model dostępny jest w dwóch wersjach ustalania stawek. Pierwsza pozwala ręcznie ustalić, jak dużo jesteś gotów maksymalnie zapłacić za pojedyncze kliknięcie reklamy. Daje pełną kontrolę nad licytacją, ale wymaga regularnego monitorowania i dostosowywania. W drugiej Google automatycznie dostosowuje Twoje stawki, aby maksymalizować liczbę kliknięć w ramach dostępnego budżetu.
 • Cpa (koszt za akcję) – w tym wypadku ustalasz średni koszt za akcję/konwersję, jaki jesteś gotów ponieść. Google Ads automatycznie dostosowuje stawki, aby uzyskać jak najwięcej konwersji w określonym budżecie, nie przekraczając ustalonego CPA.
 • ROAS (Return On Ad Spend; zwrot z reklamy) – jeśli prowadzisz sklep internetowy lub strony generujące dochód, możesz ustawić ROAS jako główny cel. Strategia ta automatycznie dostosowuje stawki, aby osiągnąć określony zwrot z inwestycji w reklamę.
 • CPM (koszt za tysiąc wyświetleń) – model stosowany głównie w kampaniach w sieci reklamowej, gdzie ważniejsze są wyświetlenia niż kliknięcia. Płacisz za każdy tysiąc wyświetleń reklamy.
 • CPV (koszt za obejrzenie) – używany głównie dla reklam wideo w YouTube. Płacisz, gdy ktoś obejrzy Twoje wideo (zazwyczaj przez 30 sekund lub do końca).
 • ECPC (zwiększone CPC) – ten model jest hybrydą strategii manualnej i automatycznej. Ustalasz maksymalne stawki CPC, ale Google może zwiększyć lub zmniejszyć Twoją stawkę (o około 30%), jeśli system przewiduje, że kliknięcie ma większą szansę na konwersję.
 • Strategia stawek oparta na udziale w rynku – w tym wypadku skupiasz się na osiągnięciu określonego udziału w rynku dla Twojego ogłoszenia w wynikach wyszukiwania.
 • Maksymalizacja konwersji – w tym modelu Google automatycznie dostosowuje stawki, aby uzyskać jak najwięcej konwersji w ramach ustalonego budżetu.

Obliczanie kosztów reklam w Google Ads

Obliczanie kosztów reklam w Google Ads zależy od różnych czynników i ustawień kampanii, które wybierasz. Koszty Google Ads mogą się różnić w zależności od branży, konkurencji, regionu geograficznego i wielu innych czynników.

Określ, ile jesteś gotów wydać dziennie na swoją kampanię. Google nie przekroczy tego budżetu, ale może czasami przekroczyć dzienny limit, rekompensując to w innych dniach. Google Ads opiera się na systemie aukcji. Oznacza to, że Twoja reklama konkuruje z innymi w trakcie licytacji. Koszt kliknięcia zależy od konkurencyjności słowa kluczowego, maksymalnej kwoty, jaką jesteś gotów zapłacić za kliknięcie oraz jakości Twojej reklamy.

Używając planera słów kluczowych Google, możesz określić szacunkowe koszty wybranych keywordów. Narzędzie to pokaże Ci także średni miesięczny zakres wyszukiwań oraz przewidywane kliknięcia i koszty – są to najważniejsze dane w estymacji budżetu.

Po uruchomieniu kampanii monitoruj jej wyniki w panelu Google Ads. Sprawdzaj, ile płacisz za kliknięcie, jaką masz konwersję i ogólny zwrot z inwestycji (ROI). Jeśli zauważysz, że koszty są za wysokie w porównaniu do wyników, możesz dostosować licytacje, słowa kluczowe lub optymalizować inne elementy kampanii.

Minimalne budżety w Google Ads

Google Ads technicznie nie nakłada minimalnych wymagań dotyczących budżetu – szystko zależy od Twojej branży, konkurencji, celów reklamodawcy i specyfiki rynku. Możesz ustawić dzienny budżet na dowolną kwotę i mnożyć ją przez liczbę dni w miesiącu, aby uzyskać miesięczny. Specjaliści jednak sugerują, żeby minimalny budżet miesięczny wynosił między 2500 a 3000 złotych – dzięki temu efekty będą widoczne szybciej. Pamiętaj, że jeśli ustawisz zbyt niski budżet, Twoje reklamy mogą nie być wystarczająco często wyświetlane, co ograniczy ich skuteczność. Warto więc zastanowić się nad tym, ile jesteś gotów wydać, aby osiągnąć zamierzone cele.

Podobnie jak w przypadku budżetu, nie ma ściśle określonej minimalnej stawki za kliknięcie. Możesz rozpocząć licytację od niewielkich kwot, takich jak jeden grosz. Faktyczna stawka zależy od wielu czynników, takich jak konkurencyjność słów kluczowych, jakość reklamy i strony docelowej oraz ustawienia kampanii. W konkurencyjnych branżach, takich jak finanse czy ubezpieczenia, stawki za kliknięcie mogą sięgać nawet kilkudziesięciu dolarów. W niszach mogą wynosić kilka centów.

Podczas ustalania budżetu i stawek w Google Ads warto skorzystać z narzędzi oferowanych przez platformę, takich jak Planer słów kluczowych. Daje on wgląd w prognozy dotyczące kosztówi wyników dla wybranych słów kluczowych.

Samodzielne ustawianie kampanii w Google Ads a wsparcie agencji marketingowej

W przypadku samodzielnego ustawiania kampanii w Google Ads główną zaletą jest pełna kontrola nad procesem. Możesz szybko wprowadzać zmiany, dostosowywać budżet i mieć bezpośrednią wizję tego, jak działają Twoje kampanie. Poza tym nie musisz martwić się wynagrodzeniem dla agencji. Wadą jest natomiast konieczność zdobywania wiedzy i doświadczenia w zakresie Google Ads, co może być czasochłonne. Warto też pamiętać, że wiele małych błędów w ustawieniach może prowadzić do nieoptymalnego wykorzystania budżetu.

Z kolei korzystanie ze wsparcia agencji marketingowej oferuje szereg korzyści, takich jak dostęp do ekspertów w dziedzinie reklam płatnych. Agencje często dysponują także narzędziami i zasobami, które pomagają w analizie i optymalizacji. Dzięki temu możesz osiągnąć lepsze wyniki w krótszym czasie. Wadą jednak może być koszt usług agencji, który może być szczególnie obciążający dla małych firm. Ponadto jeśli nie wybierzesz odpowiedniej agencji, możesz liczyć się z niezadowalającymi wynikami i brakiem przejrzystości w działaniach. Koszt działań performance marketingowych w Cyrek Digital zaczyna się od 5000zł / miesiąc.

Kluczem w wyborze jest zrozumienie własnych potrzeb i możliwości. Jeśli masz czas i chęci do nauki, samodzielne zarządzanie kampaniami może być satysfakcjonujące. Jeśli natomiast chcesz skoncentrować się na innych aspektach swojego biznesu i wolisz powierzyć promocję online specjalistom Google Ads, wsparcie agencji marketingowej może być właściwym wyborem. W obu przypadkach ważne jest regularne monitorowanie wyników i dostosowywanie strategii w zależności od osiąganych rezultatów.

FAQ

Formularz kontaktowy

Rozwijaj swoją markę

dzięki współpracy z Cyrek Digital
Wyślij zapytanie
Pola wymagane
Michał Winciorek
Michał Winciorek
Head of Performance Marketing

W Cyrek Digital czuwam nad całym działem Performance Marketing, pilnując by każdy członek zespołu dawał z siebie 110%. Od 10 lat pracuje w marketingu. Jestem związany przede wszystkim z kampaniami Google Ads i szeroko pojętą usługą PPC. Zajmuje się także przygotowywaniem strategii reklamowych i zarządzaniem projektami marketingowymi.

zobacz artykuły
Skontaktuj się ze mną
Masz pytania? Napisz do mnie.
Oceń tekst
Średnia ocena: artykuł nieoceniony. 0

Być może zainteresują Cię:

Mapa strony
© 2010 - 2024 Cyrek Digital. All rights reserved.