Spis treści

07 maja 20244 min.
Max Cyrek
Max Cyrek
Aktualizacja wpisu: 10 maja 2024

API – co to jest i jak działa?

API – co to jest i jak działa?

API (Application Programming Interface), czyli interface programowania aplikacji, to zbiór zasad i specyfikacji, umożliwiające aplikacjom komunikowanie się ze sobą. API pełni rolę pośrednika, pozwalając na wymianę danych między różnymi systemami i platformami, bez konieczności ich bezpośredniej integracji. Dzięki niemu programiści mogą budować nowe aplikacje, korzystając z już istniejących usług i danych, co znacząco przyspiesza proces tworzenia oprogramowania i zwiększa jego możliwości. 

Z tego artykułu dowiesz się: 

Czym jest API – definicja

API definiuje sposób, w jaki różne komponenty oprogramowania powinny ze sobą interagować, a także określa metody, które mogą być wywoływane, formaty danych, które należy stosować, oraz konwencje, jakich należy przestrzegać.

API (Application Programming Interface) to zbiór zasad, protokołów i narzędzi, umożliwiających komunikację i wymianę danych między różnymi aplikacjami lub systemami.

Definicja API

Dzięki API można tworzyć aplikacje wykorzystujące funkcjonalność lub dane dostarczane przez inne aplikacje i serwisy, co pozwala na budowanie złożonych systemów, efektywne zarządzanie zasobami i rozszerzanie możliwości oprogramowania bez konieczności tworzenia wszystkiego od podstaw. 

Zasady działania API

Zasady działania API są fundamentalne dla jego efektywnego wykorzystania w interakcjach między aplikacjami. Choć proces ten wydaje się z pozoru skomplikowany, dzięki kilku wskazówkom można zrozumieć jego zasady działania, które umożliwiają płynną komunikację i wymianę danych: 

Zapytanie

Pierwszym krokiem w interakcji z API jest wysłanie zapytania przez aplikację kliencką. Zapytanie to jest formułowane w określonym formacie, najczęściej jako JSON, XML lub poprzez protokół REST. To, jak dokładnie jest skonstruowane zapytanie, zależy od specyfikacji danego API. Zapytanie może zawierać różne parametry, nagłówki oraz dane, które precyzują, jakie informacje są żądane lub jaka operacja ma być wykonana (np. w zapytaniu można określić, że chcemy pobrać dane o użytkowniku, dodać nowy rekord lub zaktualizować istniejące informacje). 

Komunikacja

Po wysłaniu zapytania jest ono przekazywane do serwera, na którym działa API. W tym momencie serwer analizuje zapytanie, sprawdzając jego poprawność i autoryzację dostępu, a następnie przetwarza żądanie zgodnie z zaimplementowaną logiką. Proces ten może obejmować operacje na bazie danych, integrację z innymi systemami lub wykonanie obliczeń niezbędnych do zwrócenia odpowiedzi, z kolei serwer musi prawidłowo zinterpretować zapytanie i zdecydować, jakie kroki podjąć, aby spełnić oczekiwania aplikacji klienta. 

Odpowiedź

Ostatnim etapem jest wysłanie odpowiedzi z serwera API z powrotem do aplikacji klienckiej. Odpowiedź ta również jest zazwyczaj sformatowana jako JSON, XML lub inny przyjęty format i zawiera wszystkie dane związane ze statusem wykonanej operacji. Odpowiedź może zawierać wyniki żądanych operacji, informacje o błędach (jeśli zapytanie nie mogło zostać przetworzone z powodu błędów), statusy operacji (takie jak sukces lub niepowodzenie), a także inne informacje, które mogą być użyteczne dla aplikacji klienta. 

Rodzaje API

Istnieje wiele rodzajów API, które różnią się sposobem działania, przeznaczeniem oraz technologiami, z których korzystają. Każdy z nich ma swoje specyficzne zastosowania i jest dostosowany do różnych potrzeb w zakresie integracji systemów i aplikacji, a wybór odpowiedniego typu zależy od specyficznych wymagań aplikacji, takich jak potrzeba skalowalności, bezpieczeństwa, kompatybilności z istniejącymi systemami, a także preferencji web developerów. Najbardziej popularne typy API to m.in.: 

REST API (Representational State Transfer)

REST API to obecnie jeden z najbardziej popularnych typów interfaceów programowania aplikacji, który jest szeroko stosowany w rozwoju aplikacji internetowych i mobilnych. REST korzysta z architektury bezstanowej, co oznacza, że serwer nie przechowuje żadnych danych (stanu) między żądaniami. Każde żądanie od klienta musi zawierać wszystkie informacje niezbędne do jego obsłużenia. REST API często używa formatów JSON lub XML do przesyłania danych, które są łatwe w obsłudze oraz interpretacji zarówno dla ludzi, jak i maszyn, co umożliwia łatwą integrację z różnymi platformami i językami programowania. 

SOAP API (Simple Object Access Protocol)

SOAP API to starszy standard komunikacji, który również korzysta z formatu XML do wymiany danych między aplikacjami. W przeciwieństwie do REST, SOAP bazuje na architekturze stanowej i jest znany z bardziej rygorystycznego podejścia do bezpieczeństwa i transakcji. SOAP definiuje ścisłe standardy, które muszą być przestrzegane, co czyni go mniej elastycznym, ale bardziej niezawodnym w środowiskach, gdzie wymagane są kompleksowe operacje i wysoki poziom bezpieczeństwa (tj. bankowość, sektor zdrowia). 

RPC API (Remote Procedure Call)

RPC API to rodzaj interfejsu, który pozwala na wywoływanie zdalnych procedur na innym serwerze, jakby były lokalnymi funkcjami. W zależności od implementacji, RPC może wykorzystywać różne protokoły do komunikacji, w tym HTTP lub protokoły binarne, takie jak gRPC stworzone przez Google. RPC jest często stosowane w systemach, gdzie kluczowe jest szybkie przetwarzanie i minimalizacja opóźnień, na przykład w systemach mikrousług, gdzie poszczególne funkcje są rozproszone na wielu serwerach. 

Zalety korzystania z API

Korzystanie z API przynosi liczne korzyści, które usprawniają rozwój i funkcjonowanie aplikacji. Ułatwiona integracja pozwala na łatwe łączenie różnych systemów i aplikacji, co zmniejsza złożoność techniczną i skraca czas integracji. Szybszy rozwój jest możliwy dzięki dostępowi do gotowych komponentów i funkcji, które deweloperzy mogą wykorzystać, przyspieszając tym samym proces tworzenia oprogramowania.

Zwiększona innowacyjność wynika z możliwości eksplorowania i implementowania nowych rozwiązań bazujących na dostępnych zasobach API. Poprawa wydajności aplikacji jest natomiast efektem wykorzystania zewnętrznych usług do przetwarzania danych, co pozwala na lepsze zarządzanie zasobami i zwiększenie responsywności systemów. Te aspekty czynią API niezbędnym narzędziem w rozwoju nowoczesnych technologii

API które umożliwia szybką integrację, rozwój oraz innowacje poprzez łatwe łączenie różnych systemów i aplikacji. Zapewnia dostęp do gotowych funkcji i danych, przyspieszając tworzenie nowych aplikacji oraz poprawiając ich wydajność. Dzięki API deweloperzy mogą skutecznie zwiększać funkcjonalność swoich produktów, minimalizując przy tym potrzebę własnych zasobów, co jest niezwykle korzystnym i skutecznym działaniem. 

FAQ

Formularz kontaktowy

Rozwijaj swoją firmę

we współpracy z Cyrek Digital
Wyślij zapytanie
Pola wymagane
Max Cyrek
Max Cyrek
CEO
"Do not accept ‘just’ high quality. Anyone can do that. If the sky is the limit, find a higher sky.”

Razem z całym zespołem Cyrek Digital pomagam firmom w cyfrowej transformacji. Specjalizuje się w technicznym SEO. Na działania marketingowe patrzę zawsze przez pryzmat biznesowy.

zobacz artykuły
Skontaktuj się ze mną
Masz pytania? Napisz do mnie.
Oceń tekst
Średnia ocena: artykuł nieoceniony. 0

Być może zainteresują Cię:

Mapa strony
© 2010 - 2024 Cyrek Digital. All rights reserved.